ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Βεβαίωση για εφορία


Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Έκδοση 1.10