ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ - Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών - κενών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών - κενών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης υπεραριθμίας.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση επικαιροποίησης ομάδων σχολικών μονάδων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ71 2019-2020. Ανακοινοποίηση

Πατήστε ΕΔΩ για την λίστα των λειτουργικών κενών ΠΕ71 σε ΤΕ (Ανακοινοποίηση ως προς το 22ο Δημοτικό Λάρισας).

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ & 3/θ Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας που παρέμειναν κενές μετά τη διαδικασία επιλογής.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της αίτησης.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Αποσπάσεις