- ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -

Η Διεύθυνση ΠΕ Λάρισας σας ενημερώνει ότι προσωρινά, (για λόγους απολύμανσης του χώρου) η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που η συναλλαγή δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail, fax).