Πρόταση οριστικών τοποθέτησεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86-Πληροφορικής & ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής - Εναπομείναντα κενά - Εναπομείναντες εκπ/κοί.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Δείτε ΕΔΩ τις οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ91.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08 & ΠΕ86.

Κατεβάστε ΕΔΩ τη συμπληρωματική δήλωση οριστικής τοποθέτησης.

 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ & ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις-οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών & ΠΕ70-Δασκάλων.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων & ΠΕ70-ΣΜΕΑΕ, που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών & ΠΕ70-Δασκάλων.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης (Β’ φάση).

Οδηγίες για την επιλογή προτιμήσεων σε Αιτήσεις Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης.

Σε συνέχεια της από 27/4/2018 Πρόσκλησης του ΠΥΣΠΕ Λάρισας για την ηλεκτρονική επιλογή των σχολικών μονάδων προτίμησης στις Αιτήσεις Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης εκπαιδευτικών των κλάδων Γενικής Αγωγής ΠΕ70 και ΠΕ60, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι :

Περισσότερα Άρθρα...