Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δείτε ΕΔΩ την λίστα για προσωρινή τοποθέτηση  νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ και ΕΒΠ, στη Δ/νση Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, σε ΣΜΕΑΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ91.01 - ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ90.01 (ΕΝΙΑΙΟΣ).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ ή/και τμήματα ένταξης (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ).

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β - ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΝΙΑΙΟΣ).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ΣΜΕΑΕ ή/και τμήματα ένταξης (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ).

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - Νηπιαγωγών (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ).

Πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής μετά από απόσπαση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε λειτουργικά κενά της Διευθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση για δήλωση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής μετά από απόσπαση από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ςε λειτουργικά κενά της Διευθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Δείτε ΕΔΩ την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Δείτε ΕΔΩ τα ενδεικτικά κενά

Περισσότερα Άρθρα...