Καλούμε τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Δ/νση ΠΕ Λάρισας στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ, να προβούν σε δήλωση τοποθέτησης το αργότερο έως Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 8:30 π.μ. σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ για τους ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ.

Δείτε ΕΔΩ τα πακέτα των Σχ. Μονάδων για τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών  ΠΕ06.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Δηλώστε ΕΔΩ τις προτιμήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΠΕ70 ΤΥ-ΖΕΠ.