ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ.

Σε συνέχεια της απο 23-3-2020 ενημέρωσής μας για "αυτοπρόσωπη προσκόμιση των δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση μετά τις 30-5-2020" και κατόπιν των οδηγιών της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486-26/5/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών σας ενημερώνουμε ότι, απο  1-6-2020 η αυτοπρόσωπη προσκόμιση στην Υπηρεσία μας  των σχετικών δικαιολογητικών (μαζί με τις υπογεγραμμένες "Αίτηση για απονομή σύνταξης" και "Υπεύθυνη Δήλωση") θα πραγματοποιείται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες απο 9.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., με προσέλευση των ενδιαφερομένων μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΝΕΩΝ ΟΡΓ. ΚΕΝΩΝ Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ το Δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής Παιδείας, όλων των κλάδων, που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τις αιτήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 - ΕΑΕ, που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.01.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 - ΕΑΕ.

Καταβάστε ΕΔΩ το έντυπο συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης (Β' φάση).

Καταβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης για αμοιβαία μετάθεση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2020-2021.

Πατήστε ΕΔΩ για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε ΕΔΩ για τις Οδηγίες για μετατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Πατήστε ΕΔΩ για την Αίτηση Μετάταξης

Περισσότερα Άρθρα...

  • Μεταθέσεις
  • Αποσπάσεις