Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με τη με αριθμ. 29η/11-9-2017 Πράξη του, ανακοινώνει μετά από εξέταση των ενστάσεων και μετά από διόρθωση λαθών ή παραλείψεων, τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων-διαθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11,  σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Τετάρτη 13-9-2017.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις των τοποθετήσεων.