Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019 ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ):

α) Για βελτίωση θέσης

β) Για οριστική τοποθέτηση.

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης (Δ.Τσάτσου 2 & Φαρσάλων), από την Πέμπτη 09/01/2020 έως και την Τρίτη 14/01/2020 και ώρα 14:00. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Μητρώα Δασκάλων & Νηπιαγωγών-Ειδικοτήτων.

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ05

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ06

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ07

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ08

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ11

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ60

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ70

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ70-ΣΜΕΑΕ

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ79.01

Πιέστε ΕΔΩ για τον Πίνακα μορίων ΠΕ86