Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις.

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία την Τετάρτη 30/9/2020 στα σχολεία τοποθέτησης.