Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας καλεί:

τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας ή αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ,

να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ ή δήλωση τοποθέτησης, σε λειτουργικά κενά της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας για το διδακτικό έτος 2017-2018, την Δευτέρα 4-9-2017 στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, αυτοπροσώπως  ή μέσω  fax στα 2410252324 & 2410530150 (αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση λήψης της δήλωσης).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε περίπτωση που δεν κατατέθηκαν),  σύμφωνα με ότι ορίζεται στην  με αριθμ. 75306/Ε2/08-05-2017 (ΑΔΑ: 900Ω4653ΠΣ-ΧΡΕ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018», προκειμένου να μοριοδοτηθούν.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ06 για το διδακτικό έτος 2017-18.