Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων 2/θ Νηπιαγωγείων και 2/θ & 3/θ Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης υποψήφιων Προϊσταμένων.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ 2972/τ΄Β/30-8-2017 στο οποίο καθορίζεται ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων & Δημοτικών σχολείων.