Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 - ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 - ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 - ΣΜΕΑΕ.