Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λάρισας για Βελτίωση θέσης / Οριστική Τοποθέτηση 2019-2020.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας μετά την εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών επί των προσωρινών πινάκων με την αριθμ. 4/15-1-2020 Πράξη του και ύστερα από τις απαραίτητες διορθώσεις, ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών α) για βελτίωση θέσης β) για οριστική τοποθέτηση (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019 ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79,01.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Λάρισας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών (που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 176287/Ε2/12-11-2019 ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ):

α) Από περιοχή σε περιοχή

β) Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ

        Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης (Δ.Τσάτσου 2 & Φαρσάλων), από την Παρασκευή 13/12/2019 έως και την Τετάρτη 18/12/2019 και ώρα 14:00.

          Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα Μητρώα Δασκάλων & Νηπιαγωγών-Ειδικοτήτων.

Σημείωση: Οι προσωρινοί πίνακες μορίων των αιτούμενων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, θα ανακοινωθούν μετά τις 7 Ιανουαρίου 2020, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των Αιτήσεων.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο μεταθέσεων.

Επισημαίνεται ότι :      

  • Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας https://teachers.minedu.gov.gr. , από τις 12/11/2019 ως τις 25/11/2019 και ώρα 15:00, με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του Κεφαλαίου Α’ της επισυναπτόμενης Εγκυκλίου.
  • Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μεταθέσεων (Οικογενειακή κατάσταση, Εντοπιότητα και Συνυπηρέτηση) απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή σκαναρισμένων πρόσφατων δικαιολογητικών σε ένα ενιαίο αρχείο pdf α) στο tmimadaskalwn@gmail.com από τους δασκάλους και β) στο tmimanipiagwgwn@gmail.com από τις υπόλοιπες ειδικότητες. 

Περισσότερα Άρθρα...