Ονομαστικός Χαρακτηρισμός - Πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης κατά προτεραιότητα.

Δείτε ΕΔΩ τον ονομαστικό χαρακτηρισμό - πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης υπεράριθμού εκπαιδευτικού.

Δείτε ΕΔΩ τις επικαιροποιημένες ομάδες σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Λάρισας και των όμορων αυτών.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.01.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης υπεραριθμίας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-ΣΜΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.01.

Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα μορίων, εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Περισσότερα Άρθρα...