Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο μεταθέσεων.

Επισημαίνεται ότι :      

  • Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας https://teachers.minedu.gov.gr. , από τις 12/11/2019 ως τις 25/11/2019 και ώρα 15:00, με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του Κεφαλαίου Α’ της επισυναπτόμενης Εγκυκλίου.
  • Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μεταθέσεων (Οικογενειακή κατάσταση, Εντοπιότητα και Συνυπηρέτηση) απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή σκαναρισμένων πρόσφατων δικαιολογητικών σε ένα ενιαίο αρχείο pdf α) στο tmimadaskalwn@gmail.com από τους δασκάλους και β) στο tmimanipiagwgwn@gmail.com από τις υπόλοιπες ειδικότητες.