ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Σας  γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 του νόμου Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016) ορίζεται ότι:

Αναστολή λειτουργίας του 4ου & 37ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας και του 28ου & 37ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

Σας ενημερώνουμε ότι το 4ο & 37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας όπως επίσης και το 28ο & 37ο Νηπιαγωγείο Λάρισας αναστέλλουν τη λειτουργία τους την Παρασκευή 10/2/2017 λόγω επιτακτικής ανάγκης υλοποίησης εργασιών στους αγωγούς αποχέτευσης στον αύλειο χώρο.

Περισσότερα Άρθρα...