Σας ενημερώνουμε ότι το 4ο & 37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας όπως επίσης και το 28ο & 37ο Νηπιαγωγείο Λάρισας αναστέλλουν τη λειτουργία τους την Παρασκευή 10/2/2017 λόγω επιτακτικής ανάγκης υλοποίησης εργασιών στους αγωγούς αποχέτευσης στον αύλειο χώρο.