ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ (Ε.Ε.Π.) ΠΕ23 & ΠΕ30 2015-2016

Δείτε το Διαβιβαστικό ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα με τα μόρια ΠΕ23 ΕΔΩ

Δείτε τον κύριο πίνακα μορίων ΠΕ23 ΕΔΩ

Δείτε τον πίνακα με τα μόρια κλάδου ΠΕ30 ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία μας από 27-7-2015 μέχρι και 7-8-2015 και ώρες από 08:00-14:00.

Η εγκύκλιος

Αίτηση/Δήλωση Αναπληρωτών-Ωρομισθίων

Αίτηση Δήλωση Αναπληρωτών-Ωρομισθίων Κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19 - ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ανακοίνωση μορίων ειδικοτήτων ΠΕ06 και ΠΕ11.

Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας μέχρι και την Παρασκευή 05/09/2014 μέχρι τις 1:00μμ.