Τοποθέτηση Υποδιευθυντών στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Λάρισας

Δείτε ΕΔΩ την τοποθέτηση Υποδιευθυντών στις Σχολικές Μονάδες της Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ την τοποθέτηση Υποδιευθυντή στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.

Τοποθέτηση Διευθυντών στις Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις Διευθυντών στις Σχ. Μονάδες αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις προσωρινών Διευθυντών στις Σχ. Μονάδες αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι αναφορές ανάληψης των νέων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των  Σχολικών Μονάδων θα γίνουν μετά την κύρωση των πινάκων από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε μην αποστέλλετε τις αναφορές ανάληψης και παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας αναρτά εκ νέου τους πίνακες μορίων των Εκπ/κων ειδικοτήτων ΠΕ 70 & ΠΕ 60, που ζητούν βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση για ενημέρωση τους.Σημειώνεται ότι οι Εκπ/κοί ειδικοτήτων θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

(Διαχωρισμός Εκπ/κών Γενικής και Ειδικής Αγωγής).

Δείτε ΕΔΩ τον επικαιροποιημένο πίνακα μορίων Δασκάλων.

Δείτε ΕΔΩ τον επικαιροποιημένο πίνακα μορίων Νηπιαγωγών.

Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων (οργανικά ή λειτουργικά) όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης.

Κατεβάστε ΕΔΩ την υπεύθυνη δήλωση.

Δείτε ΕΔΩ τη λίστα των Σχολικών μονάδων που αφορά η προκήρυξη.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Αποσπάσεις