Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης καθώς και αμοιβαίες μεταθέσεις και πίνακες οργανικών κενών κλάδων ΠΕ 70 και ΠΕ 60 Γενικής και Ειδικής Αγωγής

Δείτε τα κενά ΕΔΩ και το έγγραφο.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο «δήλωσης βελτίωσης θέσης ? από διάθεση ? τοποθέτησης από μετάθεση».

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Λάρισας αναρτά εκ νέου τους πίνακες μορίων των Εκπ/κων ειδικοτήτων ΠΕ 70 & ΠΕ 60, που ζητούν βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση για ενημέρωση τους.Σημειώνεται ότι οι Εκπ/κοί ειδικοτήτων θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τον επικαιροποιημένο πίνακα μορίων Δασκάλων.

Δείτε ΕΔΩ τον επικαιροποιημένο πίνακα μορίων Νηπιαγωγών.

Τελικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών ανά Σχολική μονάδα.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό πίνακα αντικειμενικών μορίων Γενικής αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό πίνακα αντικειμενικών μορίων Ειδικής αγωγής.

Κατεβάστε από ΕΔΩ το εντυπο ένστασης.

Ανακοίνωση τελικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων Π.Ε. Λάρισας Γενικής & Ειδικής Αγωγής

Μετά και την εκδίκαση των ενστάσεων από το Διευρυμένο Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών, σήμερα Τρίτη 09/6/2015 και ώρα 14.00 μ.μ., και την απόσυρση ορισμένων υποψηφιοτήτων, η Δ/νση Π.Ε. Λάρισας ανακοινώνει τους τελικούς ? αναμορφωμένους πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 4/θ και άνω, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, όσο και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα , όπως αυτοί διαμορφώθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα δεκτών - μη δεκτών αιτήσεων συμμετοχής Γενικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα δεκτών - μη δεκτών αιτήσεων συμμετοχής Ειδικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό πίνακα αντικειμενικών μορίων Γενικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό πίνακα αντικειμενικών μορίων Ειδικής Αγωγής.

Δείτε ΕΔΩ τον τελικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών ανά Σχολική μονάδα.

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών.

Η Δ/νση Π.Ε. Λάρισας συγκροτεί τριμελή Κεντρική Επιτροπή Εκλογών, για τις ανάγκες διενέργειας της μυστικής ψηφοφορίας των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων, όπως αυτές αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 4712/20-5-2015 προκήρυξη της.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Αποσπάσεις