Τοποθετήσεις, Τροποποιήσεις τοποθετήσεων - αποσπάσεων - διαθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ16 Μουσικής, ΠΕ05 Γαλλικών και ΠΕ07 Γερμανικών.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05, από διάθεση Β?/θμιας.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 (ανακοινοποίηση στο ορθό).

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07, από διάθεση Β?/θμιας.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16.

Δείτε ΕΔΩ τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20.

Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις & τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων / αποσπάσεων / διαθέσεων, εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών ΠΕ70 - Δασκάλων / ΠΕ60 - Νηπιαγωγών και Προσδιορισμός Λειτουργικών Κενών για το διδακτικό έτος 2016-2017.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ70 (Ανακοινοποιημένο στο ορθό).

Δείτε ΕΔΩ τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ60.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση ? δήλωση τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμού εκπαιδευτικού.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων ΠΕ11, ΠΕ06, ΠΕ16, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ32 & ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας καθώς και όσων αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ για Δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου, Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης, Αίτηση απόσπασης

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα ειδικότητας ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα ειδικότητας ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα ειδικότητας ΠΕ16.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά ειδικότητας ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά ειδικότητας ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά ειδικότητας ΠΕ19-20.

Δείτε ΕΔΩ τα λειτουργικά κενά ειδικότητας ΠΕ32.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση ? δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου.

Κατεβάστε ΕΔΩ την δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από διάθεση.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση τοποθέτησης, εκπαιδευτικού αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ.

Πρόσκληση εκπ/κών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 Γενικής & Ειδικής Αγωγής για βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση - Επαναπροσδιορισμός οργανικών κενών

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης Σχ. μονάδων της Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Δ/νσης Π.Ε. Λάρισας για Βελτίωση θέσης - οριστική τοποθέτηση και τον επαναπροσδιορισμό των οργανικών κενών.

Δείτε ΕΔΩ τους πίνακες κενών οργανικών θέσεων ανά κλάδο.

Δείτε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης οριστικής τοποθέτησης ? βελτίωσης θέσης ? τοποθέτησης από μετάθεση.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ32 & ΠΕ19-20 που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, εφόσον δεν υπάρχουν οργανικά κενά στην ειδικότητά τους, θα κληθούν να κάνουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά που θα αναρτηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα με νεότερη ανακοίνωσή μας, χωρίς να προσκομίσουν εκ νέου δικαιολογητικά.

Περισσότερα Άρθρα...

  • Αποσπάσεις