Δείτε ΕΔΩ τις τοποθετήσεις.

Οι αναπληρωτές αναλαμβάνουν υπηρεσία την Τετάρτη 21/10/2020 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης, όπου θα προσκομίσουν και το φάκελο με τα δικαιολογητικά πρόσληψης.