Σύμφωνα με τη συμπληρωματική εγκύκλιο μεταθέσεων υπ΄αρίθ. 25614/Ε1/16-2-2015, ανακοινώνονται τα μόρια των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν στη Δ/νση ΠΕ Λάρισας μετά από ενστάσεις και τροποποιήσεις μετατάξεων.

Ενστάσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται έως 26/2/2015.

Δείτε εδώ τον πίνακα με τη μοριοδότηση.