ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Λάρισας


Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Έκδοση 3.10