Άσκηση ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες.

Άσκηση ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με το Άρθρο 84 του ν.4915/2022, οι ειδικευόμενοι Νοσηλευτές της Νοσηλευτικής της Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, εκπαιδεύονται σε σχολικές μονάδες στις οποίες υπάρχει Σχολικός Νοσηλευτής για χρονικό διάστημα 2 μηνών. 

Άρθρο 84

– Προσθήκη άρθρου 88Α στον ν. 4823/2021

Στον ν. 4823/2021 (Α’ 136) προστίθεται άρθρο 88Α ως εξής:

«Άρθρο 88Α

Άσκηση ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής σε σχολικές μονάδες

Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής πραγματοποιούν άσκηση στις σχολικές μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), στις οποίες υπηρετεί σχολικός νοσηλευτής, ο οποίος έχει την ευθύνη της άσκησής τους. Ανά σχολική μονάδα δύνανται να ασκούνται δύο (2) ειδικευόμενοι νοσηλευτές στην ειδικότητα της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Τα καθήκοντα, οι πράξεις και το έργο των ειδικευόμενων νοσηλευτών κατά την άσκησή τους στις σχολικές μονάδες περιγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4690/2020. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι σχολικές μονάδες, στις οποίες πραγματοποιείται η άσκηση του πρώτου εδαφίου, και εγκρίνεται η είσοδος των ειδικευόμενων νοσηλευτών σε αυτές».

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν σχολικοί νοσηλευτές.