Αιτήσεις παραίτησης Εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης από 01/02/2022 έως 11/02/2022 για το τρέχον σχολικό έτος 2021-22.

Αιτήσεις παραίτησης Εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης από 01/02/2022 έως 11/02/2022 για το τρέχον σχολικό έτος 2021-22.

Oι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται (αποκλειστικά από 01 Φεβρουαρίου 2022 έως και 11 Φεβρουαρίου 2022 – για το σχολικό έτος 2021-22) ως ακολούθως:

  1. Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πατήστε ΕΔΩ για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα βήματα έκδοσης της ηλεκτρονικής Υπεύθυνης δήλωσης. Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής Υ.ΔΕ., ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά  στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email: mail@dipe.lar.sch.gr της Δ/νσης Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.
  1. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης παραίτησης με την ανωτέρω ηλεκτρονική διαδικασία (π.χ. στην περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εκδοθεί κωδικοί taxisnet), τότε ακολουθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης.

Κατεβάστε ΕΔΩ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για παραιτήσεις λόγω συνταξιοδότησης.

Κατεβάστε ΕΔΩ την αίτηση απονομής σύνταξης.

Κατεβάστε ΕΔΩ τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης απονομής σύνταξης.

Κατεβάστε ΕΔΩ την υπεύθυνη δήλωση.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο ανάκλησης της αίτησης παραίτησης.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο  υποβολής αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ Εκπαίδευσης και παροχής οδηγιών σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων παραίτησης κατά το σχολικό έτος 2021-2022.