Αμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2023.

Αμοιβαίες μεταθέσεις έτους 2023.

Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 126425/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έτους 2023.