Ανάρτηση πινάκων δεκτών & μή δεκτών υποψηφίων Διευθυντών-ντριών σχολικών μονάδων ΠΕ Λάρισας.

Ανάρτηση πινάκων δεκτών & μή δεκτών υποψηφίων Διευθυντών-ντριών σχολικών μονάδων ΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα δεκτών & μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών-ντριών σχολικών μονάδων ΠΕ Λάρισας.