Ανακοίνωση οριστικού πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2023-2024.

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2023-2024.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα με τα στοιχεία – μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σχολικού έτους 2023-2024.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα.