Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023.

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σύμφωνα με το με αρ. 18213/28-11-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα στοιχεία – μόρια των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων περιοχή σε περιοχή μετάθεσης (001.ΠΕ001)

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ (001.ΣΜΚΔ001)

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα αιτήσεων σε ΚΕΔΑΣΥ (001.ΣΜΚΔ001.ΚΔΣ)