Ανακοίνωση πινάκων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ & προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ60, ΠΕ11 & ΠΕ86 σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Ανακοίνωση πινάκων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ & προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ70/ΠΕ71, ΠΕ60, ΠΕ11 & ΠΕ86 σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70/ΠΕ71 – ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 – ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11 – ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με την προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ86 – ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τα κενά κλάδου ΠΕ70/ΠΕ71 – ΕΑΕ.

Κατεβάστε ΕΔΩ τη συμπληρωματική αίτηση – δήλωση προσωρινής τοποθέτησης