Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023.

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, 2022-2023.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σύμφωνα με το με αρ. 18663/5-12-2022 έγγραφό της, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα με τα στοιχεία – μόρια των αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή  μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, σχολικού έτους 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τον προσωρινό πίνακα μορίων.

Τυχόν ενστάσεις επί του πίνακα, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας mail@dipe.lar.sch.gr, από τη Δευτέρα 5/12/2022 έως και την Παρασκευή 9/12/2022 και ώρα 14:00.