Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σχολικού έτους 2022-2023.

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σχολικού έτους 2022-2023.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία – μόρια των αιτούμενων βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, σχολικού έτους 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ & ΠΕ71.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ91.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ29.

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας mail@dipe.lar.sch.gr, από τη Δευτέρα 30/01/2023 έως και την Παρασκευή 03/02/2023 και ώρα 14:00.

Για πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες, μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

Α. Για Μητρώο Δασκάλων στα τηλ. 2414409837 & 2414409822.

Β. Για Μητρώο Νηπιαγωγών & Ειδικοτήτων στα τηλ. 2414409814 & 2414409840.