Ανακοίνωση Συγκεντρωτικών/Οριστικών Πινάκων αιτήσεων μετάθεσης για Οριστική τοποθέτηση και Βελτίωση θέσης εκπ/κών της Π.Ε. Λάρισας.

Ανακοίνωση Συγκεντρωτικών/Οριστικών Πινάκων αιτήσεων μετάθεσης για Οριστική τοποθέτηση και Βελτίωση θέσης εκπ/κών της Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ71 & ΠΕ70 ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ91.01.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ91.02.