Ανακοίνωση τοποθέτησης προσωρινής Διευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου.

Ανακοίνωση τοποθέτησης προσωρινής Διευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου.

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας, σύμφωνα με την Πράξη του 42/15-09-2021, ανακοινώνει την τοποθέτηση  ως προσωρινής Διευθύντριας στο Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής Σίσκου Θωμαής (592591) μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων Διευθυντών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).