Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το παράρτημα 6 – Μετατάξεις εκπ/κων ΠΕ, ΔΕ & ΕΕΠ/ΕΒΠ σε άλλους κλάδους & σε ΚΕΔΑΣΥ & εκπ/κων ΠΕ κλ. ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 σε μουσικά & καλλιτεχνικά σχολεία της ΔΕ

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το παράρτημα 6 – Μετατάξεις εκπ/κων ΠΕ, ΔΕ & ΕΕΠ/ΕΒΠ σε άλλους κλάδους & σε ΚΕΔΑΣΥ & εκπ/κων ΠΕ κλ. ΠΕ79,ΠΕ08 & ΠΕ91 σε μουσικά & καλλιτεχνικά σχολεία της ΔΕ

Πατήστε ΕΔΩ για την πρόσκληση.

Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο.

Πατήστε ΕΔΩ για την αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.