22-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Β3 του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

17-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ2 του 21ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

14-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Δ1 του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου.

14-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ1 του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

8-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Ε1 του 38ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

8-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 20ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

7-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Ε1 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

4-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Α1 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

4-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του πρωινού και ολοήμερου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Αμπελώνα.

3-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ1 του 20ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

2-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ1 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

1-6-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Νηπίων του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου Χατζηνίκου Ελευθερία Ι.Κ.Ε.

31-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Α1 και μαθητών του Β1 του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

31-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Α1 του 20ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

31-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της Β’ Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης.

31-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Ε2 και Β2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

31-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της Γ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων.

28-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 1ου Τμήματος του 7ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

28-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Λάρισας.

27-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Α2 του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας.

27-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ1 του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου.

26-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Ε2 του 44ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

25-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Β1 του 42ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

25-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ2 του 44ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

25-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 2ου Τμήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Αγιάς.

25-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Β1 του 43ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

24-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Γ2 & ΣΤ1 του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

24-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Β3 & ΣΤ3 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

21-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 3ου Τμήματος του 55ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

21-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της Τάξης/Τμήματος Δ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων.

21-5-2021 Απόφαση παράτασης της αναστολής λειτουργίας του 2ου Τμήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων.

19-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Α2 του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

19-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Δ2 του 12ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

18-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Β2 του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

18-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δ3, Ε1-3 Γερμανικών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

14-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Β1 του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη.

14-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων 1ου & 2ου του 2ου Νηπιαγωγείου Φαρσάλων.

14-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Ε2 του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας.

14-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ1 του 43ου Δημ. Σχολείου Λάρισας.

14-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Δ1 του 2ου Δημ. Σχολείου Γιάννουλης.

13-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της Τάξης – Τμήματος ΣΤ’ του Δημοτικού Σχολείου Δένδρων – Πλατανουλίων.

13-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Ε1 του 6ου Δημ. Σχολείου Λάρισας.

12-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Ε2 του 3ου Δημ. Σχολείου Λάρισας.

12-5-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας Σχολικής Μονάδας, του Ειδικού Δημ. Σχολείου Λάρισας.

28-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΔΑΔ Λάρισας.

26-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης.

22-3-2021 Απόφαση συνέχισης της παράτασης αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

12-3-2021 Απόφαση παράτασης αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

8-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Β’, του 20ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

8-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικού τμήματος Α’, του 30ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

8-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων Β’ και ΣΤ1, του 1ου Δημοτικού Σχολείου ΑγιάςΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

8-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικού τμήματος Α2′, του 18ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

4-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων.

4-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Ε2 του 25ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

4-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Δ2 του 44ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

4-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Δ του 36ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

4-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Β του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγιάς.

4-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Ε1 του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

2-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Τσαριτσάνης.

2-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Γ2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων.

2-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος 1ο Νήπια του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη.

2-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Ε3 του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

2-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στομίου.

2-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου.

2-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος ΣΤ2 του 22ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

2-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Δ2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 1ου και 2ου τμήματος του 9ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Δ1 καθώς και τον κατ’ οίκον περιορισμό των μαθητών των τμημάτων Δ2, Ε1, Ε2, ΣΤ1 και ΣΤ2 του44ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας, του 4ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος ΣΤ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Γ2 του 39ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Β2 του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος νήπια-προνήπια του Μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Ζαππείου.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Γ του 32ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των τμημάτων Γ3 και 3ου Ολοήμερου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των τμημάτων Δ3 και 4ου Ολοήμερου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

1-3-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των τμημάτων Β2 και Δ1 του 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

28-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Β του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων.
28-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος ΣΤ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

26-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των τμημάτων 7ου & Ολοήμερου του 55ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

26-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Γ1 του 33ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

26-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος νήπια-προνήπια του 7ου Νηπιαγωγείου Τυρνάβου.

26-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας των τμημάτων Β2, Γ2 και ολοημέρου Α’ του 4ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

25-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος ΣΤ3 του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

25-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 1ου τμήματος και του ολοημέρου του 2ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας.

25-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος ΣΤ1 του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

25-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Α του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

24-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Δ του Δημοτικού Σχολείου Τσαριτσάνης.

23-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Δ1 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων.

22-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Ε του Δημοτικού Σχολείου Καρυάς.

22-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας 2 τμημάτων ΔΥΕΠ του 26ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

22-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος ΣΤ1 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης.

18-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Ε του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου.

14-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος A1 του 38ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

10-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 3ου τμήματος του 55ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

9-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 1ου τμήματος του 6ου ΝηπιαγωγείουΤυρνάβου.

8-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμημάτων Δ, Ε και ΣΤ του Δημοτικού Σχολείου Βλαχογιαννίου.

8-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Β του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσιας.

5-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος ΣΤ2 του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

5-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Δ1 του 19ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

3-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Δ3 του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

2-2-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας Β & ΣΤ2 τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

30-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας 1 τμήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Πλατυκάμπου.
30-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Β τμήματος και του Ολοημέρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου.
29-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Δ1 τμήματος και του Ολοημέρου του 29ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.
25-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Ε1 τμήματος του 27ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.
21-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΤ2 τμήματος του 15ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.
21-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του τμήματος Νηπίων – Προνηπίων του Νηπιαγωγείου Καλαμακίου.
20-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας Σχολικής Μονάδας – Δημοτικό Σχολείο Πυργετού.
19-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας Σχολικής Μονάδας – 22o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.
19-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του 3ου Τμήματος του 25ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.
15-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας της Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πυργετού.

14-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Α2 του 22ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας.

12-1-2021 Απόφαση αναστολής λειτουργίας τμήματος Β3 του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη.