Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών & ΠΕ91.01-Θεατρικών Σπουδών

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών & ΠΕ91.01-Θεατρικών Σπουδών

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Λάρισας σύμφωνα με την 41η/09-8-2022 πράξη του ανακοινώνει τους πίνακες αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08-Καλλιτεχνικών & ΠΕ91.01-Θεατρικών Σπουδών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ την απόσπαση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ91.01.