Α’ φάση βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΔΠΕ Λάρισας.

Α’ φάση βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΔΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου (ανακοινοποίηση).

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, ΠΕ60 & ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ71.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης (Β’ φάση).

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών.