Α’ φάση βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΔΠΕ Λάρισας.  Πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης (Β΄ φάση) και αμοιβαίες μεταθέσεις.

Α’ φάση βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΔΠΕ Λάρισας. Πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης (Β΄ φάση) και αμοιβαίες μεταθέσεις.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ60 & ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τις βελτιώσεις – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ71, ΠΕ60.ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που δεν ικανοποιήθηκαν.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τα εναπομείναντα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70ΕΑΕ & ΠΕ71.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο συμπληρωματικής δήλωσης οριστικής τοποθέτησης (Β’ φάση).

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο αίτησης για αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών.