Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων Δ.Π.Ε. Λάρισας. Διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων υπεραριθμίας.

Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων Δ.Π.Ε. Λάρισας. Διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή δηλώσεων υπεραριθμίας.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-ΕΑΕ.

Δείτε ΕΔΩ τα οργανικά κενά εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79.01.

Κατεβάστε ΕΔΩ το έντυπο δήλωσης υπεραριθμίας.

Δείτε ΕΔΩ τις επικαιροποιημένες ομάδες σχολικών μονάδων.