Δελτίο τύπου – Έναρξη των μαθημάτων & Αγιασμός στις σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Λάρισας.

Δελτίο τύπου – Έναρξη των μαθημάτων & Αγιασμός στις σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Λάρισας.

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων και ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 25/9/2023 σε όλες της σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Λάρισας, εκτός από τις παρακάτω, οι οποίες θα μεταστεγαστούν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Ονομασία σχολικής μονάδας που δε θα λειτουργήσει  Ονομασία σχολικής μονάδας που θα μεταστεγαστεί
3ο Νηπιαγωγείο  Γιάννουλης 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης
3ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης
3ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης
3ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης 31ο Δημοτικό Σχολείο  Λάρισας
Νηπιαγωγείο Αρμενίου  Νηπιαγωγείο Κιλελέρ
Νηπιαγωγείο Χάλκης Δημοτικό Σχολείο Χάλκης

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Αγιασμός του Νηπιαγωγείου Ευυδρίου θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Ευυδρίου.

ΔΠΕ Λάρισας