Δελτίο τύπου για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού σχολείου.

Δελτίο τύπου για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού σχολείου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η  Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας έχοντας υπόψη Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄/01-08-2017,

Ανακοινώνει ότι:

Όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την Απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 και πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να προσέλθουν στο 3ο Δημoτικό Σχολείο Λάρισας (τηλ:2410-238178, Δ/νση Ιουστινιανού 24,Λάρισα) την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 11:30 πμ , αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις, στη Διεύθυνση Π.Ε Λάρισας, έως και τη Πέμπτη 7  Απριλίου 2022.                                                              

Δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο διαμονής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο :2414-409863 (Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων)

ΔΠΕ Λάρισας