Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ91 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01 & ΠΕ91 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ το δελτίο τύπου.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ07.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ08.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ11.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ79 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ).

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ91.