Διάθεση / Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Διάθεση / Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την 41η/09-8-2022 πράξη του, διέθεσε / τροποποίησε τη διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με τις συμπληρωματικές δηλώσεις τους και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα διάθεσης/τροποποίησης διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86.