Διάθεση / Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Διάθεση / Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας σύμφωνα με την 40η/02-8-2022 πράξη του, διέθεσε / τροποποίησε τη διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, σε λειτουργικά κενά σύμφωνα με τις συμπληρωματικές δηλώσεις τους και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ05.