Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών (συμπλήρωση ωραρίου) – Προσδιορισμός Λειτουργικών Κενών – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση ωραρίου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 & ΠΕ91, για το διδακτικό έτος 2023 – 2024. Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 & ΠΕ91 (ανακοινοποίηση)

Διαπίστωση Λειτουργικών Υπεραριθμιών (συμπλήρωση ωραρίου) – Προσδιορισμός Λειτουργικών Κενών – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση ωραρίου των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 & ΠΕ91, για το διδακτικό έτος 2023 – 2024. Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86 & ΠΕ91 (ανακοινοποίηση)

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ05 (Ανακοινοποίηση).

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ07

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ08

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ86

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων κλάδου ΠΕ91

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες για τη δήλωση τοποθέτησης

Δείτε ΕΔΩ τις επικαιροποιημένες ομάδες σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λάρισας και των όμορων αυτών.

 

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα  μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα  μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ08 (επικαιροποιημένος πίνακας).

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα  μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 (επικαιροποιημένος πίνακας).

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα  μοριοδότησης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ91