Διευθύντρια Εκπαίδευσης : Καραγιώργου Αικατερίνη

Η Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, Καραγιώργου Αικατερίνη του Βασιλείου, είναι εκπαιδευτικός Κλάδου δασκάλων ΠΕ70. Έχει υπηρετήσει στη δημόσια εκπαίδευση ως Δασκάλα, Προϊσταμένη ολιγοθέσιων σχολείων, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Καρδίτσας, Διευθύντρια σχολικής μονάδας και Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 της 5ης Ενότητας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας.

Εκτός από την πολύχρονη υπηρεσία της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το διδακτικό της έργο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνει την αυτόνομη διδασκαλία στη Θ.Ε. ΕΚΕ53 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων/Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Ε.Α.Π. καθώς και την ιδιότητα του Εργαστηριακού Συνεργάτη των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Βόλου.

Είναι Αξιολογήτρια της Κύριας Δράσης 1 (Key Action 1) / Erasmus +, Ι.Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Όσον αφορά το επιμορφωτικό της έργο ενδεικτικά αναφέρονται φορείς συνεργασίας όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), τα Π.Ε.Κ. Λάρισας, Καρδίτσας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας & Κοζάνης, οι Δ/νσεις Π.Ε. Λάρισας & Καρδίτσας, ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), το Ι.Π.Ε.Μ. της Δ.Ο.Ε., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), κ.ά..

Οι βασικές σπουδές της είναι στα Παιδαγωγικά και συγκεκριμένα στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.) και στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.). Επίσης, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Κατέχει τον τίτλο Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή στο Διδασκαλείο “Δημ. Γληνός”, του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ.. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Ε.Α.Π. καθώς και κάτοχος Magister Artium στις ΄΄Επιστήμες της Αγωγής΄΄, του Α.Π.Κ.. Έχει λάβει πιστοποίηση από το Ετήσιο «Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό» του Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Επίσης, είναι διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.), της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην ΄΄Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης΄΄.

Έχει «Άριστη γνώση», C2, της Αγγλικής Γλώσσας και «Πολύ καλή γνώση», Β2, της Γερμανικής. Κατέχει το Α΄ Επίπεδο, «Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τ.Π.Ε.» & το Β΄ Επίπεδο, Πιστοποίηση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις «Τ.Π.Ε. και Χρήση Λογισμικών».

Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τέσσερις (4) Μονογραφίες – ISBN, πολλές ανακοινώσεις σε Πρακτικά Πανελλήνιων και Διεθνών Συνεδρίων και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα Περιοδικά και Συλλογικούς Τόμους.

Οι ερευνητικές δράσεις και τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα διοίκησης στην εκπαίδευση, φυσικών επιστημών, λαϊκού πολιτισμού, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

Με εκτίμηση,

Δρ. Καραγιώργου Αικατερίνη

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Αγαπητοί, αγαπητές εκπαιδευτικοί,
το διδακτικό έτος 2023-2024, το οποίο περατώνεται σήμερα με επιτυχία, γνώρισε από την αρχή έως και τη λήξη του απρόβλεπτα προσκόμματα που προέκυψαν από ακραία καιρικά φαινόμενα. Από αυτά, όμως, διδαχθήκαμε ότι μόνο με συνεργατικό πνεύμα και μεταβαίνοντας από το «εγώ» στο «εμείς», υπερβαίνουμε τα εμπόδια και βγαίνουμε νικητές. Σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας συντελέστηκε υψηλό παιδαγωγικό και διδακτικό έργο, υλοποιήθηκαν εξαίρετες σχολικές δράσεις και επιτεύχθηκαν στον ανώτερο βαθμό τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
Αγαπητά μου παιδιά,
η λήξη του διδακτικού έτους, κατά το οποίο ταξιδέψατε στον κόσμο της Γνώσης και αποκτήσατε ανεξίτηλα βιώματα σχολικής ζωής, παράλληλα, σηματοδοτεί και μια νέα αρχή. Οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που αποκομίσατε κατά τη διάρκειά του, δεν περνούν ποτέ στη λήθη, αλλά αποτελούν πολύτιμα εφόδια για το μέλλον και βάση για την επίτευξη επόμενων στόχων.
Σας εύχομαι η θερινή περίοδος να αποτελέσει πηγή χαράς και ψυχαγωγίας. Ιδιαίτερες ευχές θα ήθελα να απευθύνω προς τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ΄ Τάξης, που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την τόσο σημαντική σε γνώσεις και εμπειρίες περίοδο του Δημοτικού Σχολείου, με την ευχή να έχουν καλή πρόοδο και ομαλή μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα Εκπαίδευσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,
σας συγχαίρω θερμά και σας ευχαριστώ όλους και όλες, τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊσταμένους/ες, τους/τις Εκπαιδευτικούς, τα Μέλη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και το υποστηρικτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, για τις κοινές προσπάθειες που καταβάλατε, ώστε το σχολείο να αποτελεί μια ζωντανή κοινότητα, στην οποία αναπτύσσονται ελεύθερα η προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρίσματα, και όλη η μαθησιακή διαδικασία να πραγματοποιείται μέσα σε ένα θετικό κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης.
Καλό Καλοκαίρι!

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την εορτή του Πάσχα.

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί,
Η Μεγάλη Εβδομάδα, η πορεία προς στην Ανάσταση του Κυρίου, στην οποία εισερχόμαστε, μας αναγεννά με τη ζωηφόρο ελπίδα που αποπνέει. Μας καλεί να γίνουμε συμμέτοχοι της πορείας του Κυρίου προς το Θείο Πάθος που οδηγεί στη Ζωή. Ακτινοβολεί το Φως, εκπέμποντας το μήνυμα της συμφιλίωσης, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, ως αντίβαρο στη γενικότερη κρίση αξιών της σύγχρονης εποχής.
Ιδιαίτερα τη στιγμή που στον πλανήτη μας, αναζωπυρώνονται πολεμικές συγκρούσεις και επικρατεί η βία και ο παραλογισμός του πολέμου, το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης, γεννάται η έλπιση για την επικράτηση της αγάπης και της ειρήνης σε έναν κόσμο, ο οποίος το έχει ανάγκη. Αντλώντας έμπνευση και δύναμη από την ολόλαμπρη εορτή του Πάσχα, την κατ’ εξοχήν εορτή της συμπαντικής καταλλαγής, ας προσπαθήσουμε να ειρηνεύουμε ως άτομα και ως συλλογικότητες.
«Η υψηλότερη μορφή της Άνοιξης που ξέρω:
μια ελληνική Μεγάλη Εβδομάδα» (Γ. Σεφέρης)
Καλή Ανάσταση! Καλό Πάσχα!

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα Διευθύντριας Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,
    Τιμούμε και φέτος την επέτειο της εξέγερσης που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973 και τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία στην πατρίδα μας. Το δικτατορικό καθεστώς που είχε επιβληθεί σχεδόν επτά χρόνια πριν, στερούσε θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών και δεν είχε θέση στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Το δίκαιο του αγώνα της διεκδίκησης της ελευθερίας και της προόδου, έδωσε θάρρος στη νεολαία της εποχής, αλλά και σε πολίτες όλων των ηλικιών, ώστε να αψηφήσουν τον κίνδυνο ακόμα και της απώλειας της ζωής τους και να ενώσουν τις φωνές τους, βροντοφωνάζοντας προς κάθε κατεύθυνση, τo σύνθημα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία».
    Ο αγώνας εκείνης της γενιάς, εξακολουθεί μισό αιώνα μετά να αποτελεί ορόσημο, καθώς η διατήρηση της δημοκρατίας, αποτελεί διαρκές ζητούμενο. Η ελευθερία, ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ισότητα των πολιτών, δεν κατοχυρώνονται μόνο με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζουν οι δημοκρατικές χώρες, αλλά γίνονται πραγματικότητα, όταν υπηρετούνται από ενεργούς πολίτες με ιδανικά και όραμα. Η Παιδεία έχει καταλυτικό ρόλο και συνεισφορά στην έμπνευση και καλλιέργεια της πολιτότητας και των δημοκρατικών αξιών. Για τον λόγο αυτό, εναπόκειται σε εμάς, εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, να γινόμαστε φορείς των ιδανικών αυτών, ώστε να παραμένουν τα σχολεία μας βασικός πυλώνας της δημοκρατίας.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Δ/ντριας Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,
Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, διότι η έναρξη του πολέμου διέκοψε αιφνίδια το σχολικό έτος που προ ολίγου είχε αρχίσει. Η Ελλάδα είχε δεχθεί στα σύνορά της άνανδρη επίθεση, ενώ πολλές περιοχές της βομβαρδίζονταν, ήδη, ανελέητα. Στην απειλή της επερχόμενης καταστροφής και υποδούλωσης, το ελληνικό έθνος με μία βούληση αρνήθηκε να υποκύψει στον εχθρό και υπερασπίστηκε με θάρρος την ελευθερία της πατρίδας. Ο Ελληνικός Στρατός πολέμησε γενναία και νικηφόρα στο μέτωπο, σκορπώντας σε παγκόσμιο επίπεδο το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι οι δυνάμεις του άξονα δεν είναι αήττητες και ότι η ανθρωπότητα ενωμένη, μπορεί να αντισταθεί και να αναχαιτίσει τον ναζισμό και τον φασισμό.
Τούτον τον ηρωισμό των προγόνων μας, ανδρών και γυναικών, καθώς και την απαράμιλλη ομοψυχία την οποία επέδειξαν στον κοινό σκοπό, τιμούμε τη σημερινή μέρα. Αντλούμε πρότυπα από τη δική τους αυτοθυσία και αρετή, στον διαρκή αγώνα που απαιτεί η προάσπιση του αγαθού της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ευημερίας των λαών. Ιδιαίτερα, τη στιγμή που κατά τη φετινή επέτειο στο παγκόσμιο σκηνικό εξακολουθούν να διεξάγονται βίαιοι πόλεμοι, το μήνυμα της εορτής εστιάζει πρωτίστως στο αίτημα της παγκόσμιας ειρήνης και στην αντίσταση σε οτιδήποτε επιβουλεύεται την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δικό μας χρέος αποτελεί το να συνεισφέρουμε στο βαθμό που μας αναλογεί, στο να καταστεί και στην εποχή μας η Ελλάδα αντάξια της ένδοξης ιστορίας της.
Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες!

 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για τη λήξη του Σχολικού Έτους 2022-2023.

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί,
Ολοκληρώθηκε άλλη μια σχολική χρονιά κατά την οποία βιώσατε μοναδικές εμπειρίες, ταξιδέψατε στον κόσμο της έρευνας και της μάθησης, χαρήκατε με επιτυχίες, καλλιεργήσατε νέες δεξιότητες, αξιοποιήσατε σε πολλές ευκαιρίες τα χαρίσματα που διαθέτετε, συνεργαστήκατε σε κοινούς στόχους και πρωτίστως συσφίξατε προσωπικές σχέσεις με τα μέλη της σχολικής σας κοινότητας. Η προσπάθεια που κατέβαλε ο κάθε ένας και η κάθε μία από εσάς, τη χρονιά αυτή, αποτελεί τη δική σας προσωπική συμβολή στη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο, αλλά και στη περαιτέρω αναβάθμιση, της ποιότητας του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου στις σχολικές μας μονάδες. Μαθητές και μαθήτριες, στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς και κηδεμόνες, έχουν εξάλλου, το δικό τους ιδιαίτερο και πολύτιμο ρόλο στην επίτευξη των υψηλών στόχων και προκλήσεων του σύγχρονου σχολείου, καθώς οποιαδήποτε επιτυχία είναι πάντοτε καρπός συλλογικής προσπάθειας, αμοιβαίας κατανόησης και αγαστής συνεργασίας.
Ζητούμενο πάντοτε αποτελεί, κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς να έχουμε όλοι και όλες αφενός την χαρά και την πληρότητα που επιφέρει η ενεργός και αποτελεσματική συμμετοχή στη σχολική ζωή και αφετέρου τη διάθεση, μέσα από τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση, να χαράξουμε νέους προσωπικούς και συλλογικούς στόχους για τη συνέχεια της εκπαιδευτικής και μαθητικής μας πορείας και προσφοράς.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά όλους και όλες για την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού έτους και τις επιτυχίες που σημειώσατε σε αυτό. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να απευθύνω ευχές για καλή πρόοδο και συνέχεια στους μαθητές και στις μαθήτριες της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού που ολοκλήρωσαν φέτος τη βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανοίγεται μπροστά τους μία καινούργια και όμορφη πορεία.
Καλό, ευχάριστο και δημιουργικό Καλοκαίρι!

 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Δ/ντριας A/θμιας Εκπ/σης Λάρισας για την ημέρα Ευρώπης.

Η 9η Μαΐου, ως Ημέρα Ευρώπης, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στρέφει τη προσοχή μας στη σημασία που έχουν για το παρόν και το μέλλον μας οι ευρωπαϊκές αξίες και στη διαρκή ανάγκη να τις προασπίσουμε σε έναν κόσμο και σε μια Ευρώπη που τα γεγονότα μας αποδεικνύουν πως παραμένουν εύθραυστες και πάντοτε αποτελούν ζητούμενο και κατάκτηση.

Οι εκπαιδευτικές δομές σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχουν πρωταρχική αποστολή να πρωτοστατούν ως εκ της θέσεως, στο κτίσιμο μιας Ενωμένης Ευρώπης της ειρήνης και της προόδου, καθώς σε αυτές μορφώνεται και αναπτύσσει χαρίσματα και δεξιότητες η νέα γενιά, οι Ευρωπαίοι πολίτες του αύριο. Για τον λόγο αυτό τα αναλυτικά προγράμματα και οι σχολικές δράσεις του σύγχρονου ανοικτού και δημοκρατικού σχολείου περιλαμβάνουν στη σκοποθεσία τους τη μετάβαση από την απομόνωση και την εσωστρέφεια, σε αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης, στον οποίο καλλιεργείται η Ευρωπαϊκή ταυτότητα και οι καλές πρακτικές μεταγγίζονται ισότιμα στις χώρες-μέλη. Παράλληλα όμως, σε αυτό τον εκπαιδευτικό πλουραλισμό, οι τοπικές πολιτιστικές και άλλες ιδιαιτερότητες, θα εμπλουτίζουν και θα συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο. Η νέα πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης, εξάλλου, επιβάλει μια νέα θεώρηση του ρόλου του σχολείου και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις στον τομέα της έρευνας, της επιστήμης, αλλά και των πανανθρώπινων αξιών.
Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και σε όλες τις μαθήτριες, όπως επίσης και στους/στις Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενους/ες και στους Συλλόγους Διδασκόντων των Σχολικών τους Μονάδων, που έλαβαν μέρος το διάστημα που προηγήθηκε σε Ευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς και ιδιαίτερα σε όσους και όσες διακρίθηκαν σε αυτούς. Οι επιτυχίες τους αποτελούν ελπιδοφόρο γεγονός για τον τόπο μας, διότι αποδεικνύουν περίτρανα τις μεγάλες και φερέλπιδες δυνατότητες των μαθητών και των μαθητριών μας, που και ως φοιτητές και επιστήμονες αργότερα, κάνουν υπερήφανη την Ελλάδα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και το υψηλό επίπεδο στο οποίο είναι σε θέση να φτάσει η συλλογική μας εκπαιδευτική προσπάθεια, όταν αυτή επιτελείται αντάξια της αποστολής της.
Εύχομαι να γίνουμε όλες και όλοι φορείς της προόδου και της συνέχισης της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε σταθερές βάσεις και αξίες, ώστε να θεμελιωθεί επάνω σε αυτές το μέλλον των νέων της Ευρώπης.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Δ/ντριας A/θμιας Εκπ/σης Λάρισας για την εορτή του Πάσχα.

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,
Εισέρχεται σε λίγο η ανά τον κόσμο Ορθοδοξία στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και ακολούθως θα εορτάσει πανηγυρικά τη λαμπροφόρο Ανάσταση του Χριστού. Μέσα από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και την κατανυκτική υμνολογία της, θα βιωθεί το Θείο Δράμα, το οποίο κορυφώνεται στον Σταυρό και την τριήμερη Ταφή του Κυρίου, ενώ το αναστάσιμο άγγελμα θα μετατρέψει τη θλίψη σε χαρά και ειρήνη, σκορπίζοντας το φως, την αισιοδοξία και την ελπίδα που απορρέει από αυτό.
Ιδιαίτερα στη πατρίδα μας, τα έθιμα και οι παραδόσεις των ημερών είναι πλούσια σε συμβολισμούς και βαθύτερα νοήματα, επίκαιρα πάντοτε για το σύγχρονο κόσμο. Το πέρασμα από τον ατομοκεντρισμό και την αδιαφορία για τον γύρω κόσμο, στη συγνώμη, στη συμφιλίωση και στην αλληλεγγύη που μας προσκαλεί η εορτή του Πάσχα, είναι το αντίβαρο στα σκοτάδια του μίσους, στη φθορά και στο αδιέξοδο, το οποίο συχνά προτάσσει η εποχή μας. Το πανανθρώπινο και σωτήριο μήνυμα της θυσιαστικής αγάπης του Χριστού, την οποία διαδέχεται η νίκη της ζωής επί του θανάτου, αποτελεί διαρκή πρόκληση και οδοδείκτη.
Θα ήθελα να ευχηθώ ολόψυχα σε όλες και σε όλους, οι μέρες κατά τις οποίες θα απομακρυνθείτε για λίγο από τη σχολική σας κοινότητα, να περάσουν ευχάριστα, δημιουργικά και με υγεία, κοντά σε οικεία και αγαπημένα πρόσωπα και να συμμετέχουμε όλοι, μαζί με την ανοιξιάτικη φύση που ανθεί τη ζωή, στη χαρά και την αισιοδοξία που η εορταστική περίοδος αποπνέει.
«Η Ανάσταση. Και γέμισε χαρά,
λουλούδισε ἡ ψυχή μου σαν το κρίνο.
Κι ανοίγω της λαχτάρας τα φτερά,
ψηλά μες στης αυγής τα φωτερά
γαλάζιο ένα αστροφώς κι εγώ να γίνω…»
(Στ. Σπεράντζας, Ανάσταση).
Καλή Ανάσταση!

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821.

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,
Ο κοινός εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, της απαρχής δηλαδή της εθνικής και πνευματικής σωτηρίας μας, έχει ως αρχή και βάση το ατίμητο αγαθό της Ελευθερίας και για τον λόγο αυτό η 25η Μαρτίου αποπνέει το μήνυμα της ελπίδας και γεμίζει με αισθήματα υπερηφάνειας τον απανταχού Ελληνισμό.
Ο αγώνας των Ηρώων και των Ηρωίδων της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, για την αποτίναξη του ζυγού της σκλαβιάς και για μια ελεύθερη πατρίδα, ήταν φαινομενικά ακατόρθωτος. Η εξέγερση ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, θεωρήθηκε από πολλούς εκ προοιμίου αποτυχημένη, δεδομένης και της καταδίκης της από την Ιερά Συμμαχία των κραταιών Ευρωπαϊκών δυνάμεων. Όπως, όμως, έγραψε αργότερα ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, «στο θαύμα κι όχι στη λογική, χρωστάει την ανάστασή του το Γένος». Η αυτοθυσία των Ελλήνων, έχοντας ως θεμέλιο λίθο την πίστη στο Θεό και τον πόθο για την Ελευθερία, ανέτρεψε τις προβλέψεις. Μέσα από τα γεγονότα που ακολούθησαν, επιτεύχθηκε η ανεξαρτησία της Ελλάδας και η Επανάσταση, εξαιτίας των πανανθρώπινων αξιών, τις οποίες πρέσβευε, ενέπνευσε τον διαχρονικό σεβασμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
Πρόκληση για εμάς αποτελεί το να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές των προγόνων μας. Διατηρώντας και μεταφέροντας στο σήμερα τις πνευματικές αξίες και τα ιδανικά που μας κληροδότησαν, καλούμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην προάσπιση της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ζωής και των αξιών της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης και της Ειρήνης, σε μια εποχή που αυτές κλονίζονται και απειλούνται. Τότε μόνο, θα οδηγήσουμε την πατρίδα μας στη θέση που της αξίζει στο σύγχρονο κόσμο.
Αυτήν την παρακαταθήκη άφησε, άλλωστε, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος απευθυνόμενος στους μαθητές του Γυμνασίου Αθηνών, είπε μεταξύ άλλων: «εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε· και, δια να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία…».
Χρόνια πολλά!

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την Εορτή των Τριών Ιεραρχών

 

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί,

Οι Τρεις Ιεράρχες συνδυάζοντας την υψηλού επιπέδου για την εποχή τους μόρφωση με την αγιότητα του βίου τους, πέτυχαν την κράση του ελληνικού πνεύματος με το καινό μήνυμα του Ευαγγελίου. Η σύνθεση αυτή, η οποία συντελέστηκε χωρίς βέβαια την αυτούσια αφομοίωση των στοιχείων του ελληνικού πνεύματος, υπηρέτησε  αναμφίβολα τόσο τον χριστιανικό ελληνισμό όσο και τον ορθόδοξο χριστιανισμό και έθεσε τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πνεύματος και πολιτισμού. Τους τιμούμε, μεταξύ άλλων και ως προσωπικότητες της ανιδιοτελούς αγάπης, οι οποίοι αξιοποίησαν την παιδεία που έλαβαν, ως εργαλείο στο δρόμο της πολυδιάστατης προσφοράς στον συνάνθρωπο και την ημέρα της κοινής μνήμης τους, εορτάζει συνολικά η εκπαιδευτική και η μαθητική κοινότητα, καθώς έχουν θεσπιστεί ως οι προστάτες της Ελληνικής Παιδείας.  

Αντλώντας το μήνυμα της εορτής από τη διδασκαλία τους, στρεφόμαστε αναπόφευκτα στην ανάγκη διαρκούς αναζήτησης του σκοπού και του βαθύτερου νοήματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε μια εποχή κρίσης των αξιών και του κινδύνου του υποβιβασμού της αξίας της ανθρώπινης ζωής μπροστά σε σκοπιμότητες και συμφέροντα, το σχολείο, με τις αξίες που πρεσβεύει και την αγάπη για τη γνώση που εμπνέει, είναι η ελπίδα του σύγχρονου κόσμου και η δύναμη αλλαγής. Οι εκπαιδευτικοί στο σύγχρονο ανοικτό και δημοκρατικό σχολείο των υψηλών στόχων, διαθέτοντας ελευθερία του πνεύματος και επάρκεια παιδαγωγικής κατάρτισης, καλούνται να μεταποιήσουν την πλούσια γνώση και τον καταιγισμό των πληροφοριών που δέχονται οι σύγχρονοι μαθητές και μαθήτριες, σε μέσο ολοκληρωμένης ανάπτυξης της προσωπικότητας του κάθε παιδιού. Εξακολουθεί και στην εποχή μας να υπαρχή η ανάγκη να καθίστανται πρότυπα δια μέσου των οποίων θα λαμβάνουν οντότητα τα πνευματικά ιδεώδη και οι πανανθρώπινες αξίες, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες, με  αυτενέργεια,  ελεύθερα θα προσλάβουν και θα αναδείξουν.  

Είναι πάντοτε επίκαιρη η διδασκαλία του Μ. Βασιλείου, ο οποίος στο ερώτημα για τον σκοπό της  Παιδείας, απαντούσε «τι άλλο, βεβαίως, από το να επιμεληθούμε για την κάθαρση της ψυχής, για την καλλιέργεια αυτής στην αρετή, για τη διαμόρφωση καλών και ενάρετων χαρακτήρων» (P.G. 31, 956).

Χρόνια πολλά!

 

 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την Εορτή των Χριστουγέννων

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό,

Το μήνυμα της Ειρήνης, της Συμφιλίωσης και της Αλήθειας που πηγάζει από τη Γέννηση του Χριστού, έρχεται ως αντίβαρο στον πόλεμο, την έριδα και στη σύγχυση του μεταβαλλόμενου κόσμου μας.

Εμπνεόμενοι από τις αξίες της προσφοράς, της ανιδιοτέλειας και της ενσυναίσθησης, σε αντίθεση με τον ατομισμό των καιρών μας, ας συμβάλλουμε στην έμπρακτη αλληλεγγύη και στην ανακούφιση του βάρους των συνανθρώπων μας.

Μέσα από τη δημιουργική αξιοποίηση των ιδιαιτέρων χαρισμάτων που ο καθένας και η κάθε μία διαθέτει, ας γίνουμε εμείς οι φορείς της αλλαγής, για μια κοινωνία αλληλοκατανόησης, ανεκτικότητας και συμπερίληψης.

Σε ένα κόσμο, όπου η χαρά και η ελπίδα θα φθάνει ανεξαιρέτως σε όλους τους ανθρώπους, ας κάνουμε πράξη τα λόγια του Κυρίου: «Γίνεσθε ως τα παιδία» (Ματθ. 18,3), που “υπαινίσσονται” τη συνάντηση με τη χαμένη αθωότητα και ανεξικακία, την πνευματική αναγέννηση, την υπέρβαση, το μυστήριο, το θαύμα, καθώς,

«Μέσα μας γίνεται η Γέννηση.

Έξω στέκει το σχήμα της…»

Γ. Θέμελης, «Η Φάτνη» (1961)

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!

Χρόνια Πολλά με υγεία!

 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας  για την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί,

Σήμερα, το σύγχρονο ελληνικό σχολείο της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών θα γεμίσει και πάλι με τα χαμόγελα των μαθητών και μαθητριών, θα συνομιλεί με ένα καλύτερο αύριο, με έναν καλύτερο κόσμο.

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες εκπαιδευτικοί,

καλούμαστε για άλλη μια χρονιά να υπηρετήσουμε τα ιδανικά της Παιδείας. Η εμπειρία που έχουμε ως τώρα αποκτήσει, συναντιέται, όπως είναι φυσικό, με τις καινοτόμες αλλαγές στο χώρο της Παιδείας, με τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε και μέσα από τον προσωπικό αναστοχασμό του καθενός και της καθεμιάς, θα συνδιαμορφωθούν καλύτεροι όροι, προϋποθέσεις και συνθήκες για ένα σχολείο όπου η Παιδεία θα είναι άσκηση ελευθερίας.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

οι εκπαιδευτικοί, σας διαβεβαιώνω, πορεύονται πάντα κατά τα λόγια του φιλόσοφου Πλάτωνα: «η Παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους», και το φως αυτού του νοητού ήλιου αγωνίζονται να λάμψει στην ψυχή των μαθητών και των μαθητριών τους και οι πράξεις τους στοχεύουν αποκλειστικά στην κατεύθυνση αυτή. Στην πορεία αυτή θα συμμετέχετε ενεργά και εσείς σε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού και συνεργασίας με τη Διεύθυνση του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να γίνετε κοινωνοί και αρωγοί του παιδαγωγικού έργου που επιτελείται.

Αγαπητά μου παιδιά,

σήμερα, ξεκινά για εσάς ένα νέο ταξίδι στον συναρπαστικό κόσμο της μάθησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Στο σχολείο σας θα εκφράζετε και θα απελευθερώνετε τη δημιουργικότητά σας, θα μαθαίνετε από το παρελθόν, θα ζείτε το παρόν, θα ονειρεύεστε το μέλλον…

Οι στίχοι του Κωστή Παλαμά ας εμπνεύσουν όλους για ένα δυναμικό ξεκίνημα των σχολείων μας:

«Γιομίζοντάς τα να τα ζωντανεύουν

μαϊστράλια και βοριάδες και μελτέμια

με τους κελαηδισμούς και με τους μόσκους,

κι ο δάσκαλος, ποιητής

και τα βιβλία να είναι σαν τα κρίνα…».

(Κωστής Παλαμάς, «Τα σκολειά χτίστε»)

 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευς Λάρισας

 

Αικατερίνη Καραγιώργου

Καλή σχολική χρονιά!

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Οι Άγιες ημέρες του Πάσχα δημιουργούν διττά συναισθήματα, συναισθήματα θλίψης και ελπίδας ταυτόχρονα. Παρακολουθούμε με κατάνυξη την πορεία και την κορύφωση του Θείου Πάθους και έμμεσα βιώνουμε την οδύνη και την ταπείνωση του Θεανθρώπου. Παρακολουθούμε με δέος την Ανάσταση του Ιησού Χριστού που φέρει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, καθώς συμβολίζει τη δημιουργία μιας νέας ζωής και παράλληλα αποτελεί κίνητρο για την πορεία κάθε ανθρώπου προς την πνευματική του εξύψωση.

Η Ανάσταση του Κυρίου  προβάλλει, σε πρωτοφανείς για την ανθρωπότητα συνθήκες, ως η απόλυτη ελπίδα και την ίδια στιγμή ως η απόλυτη πρόκληση. Είναι η ποθητή και σωτήριος εορτή, είναι η βάση και το θεμέλιο της ειρήνης του Θεού με τον άνθρωπο. Χαρακτηρίζεται ως “λύτρον λύπης” και το μήνυμά της αφορά όλους όσους σηκώνουν τα βάρη των αδικαίωτων ελπίδων τους καθώς ο Χριστός, ο «Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν», τους καλεί να χαρούν πληρώνοντας Εκείνος τα λύτρα της λύπης τους.

Με τη χαρά της λαμπροφόρου Αναστάσεώς Του, που αποτυπώνεται στους στίχους του Κωστή Παλαμά:

«Κ’ ἒγυρ’ Ἐκεῖνος τὸ ἄχραντο κεφάλι καὶ ξεψύχησε…

Οἱ καταφρονεμένοι μ’ ἀγκαλιάσανε

καὶ σὰ βουνὰ καὶ σὰ Θαβὼρ ὑψώθηκαν ἐμπρός μου

οἱ δυνατοί τοῦ κόσμου μὲ κατάτρεξαν

γονάτισα στὸν ἤσκιο μου τοὺς δυνατούς του κόσμου.

Τὸν κόσμο ἂν ἐμαρμάρωσα, τὸν κόσμο τὸν ἀνάστησα…»

(“Τὸ Τραγούδι τοῦ Σταυροῦ”, 1913),

…ας γιορτάσουμε “Πάσχα καινόν”, “Πάσχα μέγα”, “Πάσχα Κυρίου Πάσχα”! Καλή Ανάσταση!

Η Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

Καραγιώργου Αικατερίνη

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε με υπερηφάνεια την εθνική μας επέτειο και με ευλάβεια τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γιορτάζουμε την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του ελληνικού έθνους, έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ελληνικής ιστορίας και την εκκλησιαστική Θεομητορική εορτή που τελείται προς ανάμνηση της αναγγελίας της χαρμόσυνης είδησης που έλαβε η Παναγία από τον αρχάγγελο Γαβριήλ για την επικείμενη γέννηση του Ιησού Χριστού.

Αυτή την ημέρα, του Ευαγγελισμού της Θεομήτορος, επέλεξαν οι αγωνιστές του 1821 για να ξεκινήσουν τη «Μεγάλη» Επανάσταση των υπόδουλων Ελλήνων. Μια Επανάσταση που στέφθηκε με επιτυχία, καθώς βασίστηκε στο αμείωτο θάρρος, στον συνεχή αγώνα και στο αδούλωτο πνεύμα των γενναίων αγωνιστών του ’21. Αγωνιστών που πολέμησαν με σθένος σε μάχες και ναυμαχίες και έδωσαν τη ζωή τους για την πολυπόθητη ελευθερία. Για την «Ελευθερία» που ύμνησε στους στίχους του ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός: «Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!».

Αυτή την ημέρα τιμούμε τη συλλογική μνήμη του τόπου μας και αναδύονται μνήμες ανάμεσα στο σήμερα και στο τότε, ανάμεσα σε μας και σε όσους χάθηκαν για τα ιδανικά της Ελλάδας. Τιμούμε το σθένος, τη γενναιότητα και το “ανάστημα” των ανθρώπων εκείνων που έγραψαν με το αίμα τους την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Οι αγώνες τους διαμόρφωσαν την ιστορική συνέχεια, την πορεία που ανέτρεψε τον ρου της ιστορίας, την κληρονομιά, την οποία καλούμαστε να διαφυλάξουμε. Η κατανόηση του παρελθόντος μας συμβάλλει στο εγχείρημα διερεύνησης, ερμηνείας και αφήγησης του παρελθόντος του Ελληνισμού. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε τη θρυαλλίδα που καθόρισε την πορεία της χώρας μας στο χρόνο και διαμόρφωσε, εν μέρει, την προσωπική μας ταυτότητα στο σήμερα.

Χρόνια Πολλά σε όλους και όλες!

                                                                                                                                                      Η Δ/ντρια Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

                                                                                                                                                     Καραγιώργου Αικατερίνη

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Σήμερα όλοι εμείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες, τιμούμε τους Τρεις Ιεράρχες, τους προστάτες των Γραμμάτων, τους Οικουμενικούς Διδασκάλους και Πατέρες της Εκκλησίας ταυτόχρονα.Τιμούμε  τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, οι οποίοι διακρίθηκαν ανάμεσα στους θεμελιωτές της χριστιανικής πίστης και στους υπέρμαχους της Ορθοδοξίας για το παιδαγωγικό τους έργο και για την κοινωνική τους δράση.

Το  πολύπλευρο έργο τους και η πολυμερής δράση τους αναγνωρίστηκε από την Εκκλησία που τους χαρακτήρισε Αγίους. Οι Τρεις Ιεράρχες διακρίθηκαν για την πνευματικότητά τους, τη φιλευσπλαχνία τους, την προσφορά τους και την πίστη τους και συνέβαλαν σημαντικά με το συγγραφικό, ποιμαντικό και ασκητικό τους έργο στην ανάπτυξη της ορθόδοξης θεολογίας.Η συμβολή τους στην περιχώρηση του Χριστιανισμού με το ελληνικό πνεύμα, την οποία άλλοι χαρακτήρισαν «εξελληνισμό του Χριστιανισμού» και άλλοι «εκχριστιανισμό του Ελληνισμού» υπήρξε καθοριστική. Επισήμαναν πως στα έργα του κλασικού ελληνισμού αρμόζει όχι άκριτος θαυμασμός αλλά κριτική επιλογή. Οι Άγιοι Πατέρες «δανείστηκαν το ένδυμα του ελληνικού λόγου και έντυσαν το μήνυμα του θείου λόγου, για να μπορέσουν να σχολιάσουν τις χριστιανικές αλήθειες με το Πλατωνικό πνεύμα της διαλεκτικής του Έλληνα». Οδηγήθηκαν πρώτοι σε αναζητήσεις και μετοχή στην πληρότητα της αλήθειας, ως πνευματικοί δάσκαλοι της ανθρωπότητας, μέσα στην Εκκλησία.

Λόγω της επιστημοσύνης τους χαρακτηρίστηκαν φωστήρες και καθοδηγητές της αληθινής παιδείας, βασικά στοιχεία της οποίας θεώρησαν την αγάπη, την ελευθερία και τον σεβασμό του ανθρώπου. Μιας παιδείας που αποτέλεσε πρότυπο για τις μεταγενέστερες γενιές, υπό την έννοια ότι αναφέρθηκαν στον  εποικοδομητικό διάλογο και στις σχέσεις ελευθερίας και δημιουργίας εκπαιδευτικών και μαθητών ως μέσα για την επίτευξη του σκοπού της αγωγής. Μιας παιδείας που διακρίνεται από ηθικές αρχές και αξίες που συνάδουν με τις παραδοχές της χριστιανικής πίστης και  μπορούν να ενταχθούν στη σύγχρονη εκπαίδευση, καθώς αφορούν στην απόκτηση γνώσεων και στην καλλιέργεια ικανοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες στο κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο της εποχής μας.

                   Χρόνια Πολλά στους/στις  εκπαιδευτικούς και  μαθητές/μαθήτριες!

                                                                                                                                                              Η Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας

                                                                                                                                                               Αικατερίνη Καραγιώργου

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,

Το  χρονικό του Πολυτεχνείου έχει καταγραφεί στην ιστορία των νεώτερων χρόνων της χώρας μας. Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν μαρτυρούν οι πρωτογενείς πηγές και οι προσωπικές αφηγήσεις των προσώπων που πρωταγωνίστησαν σε αυτά.  Μαρτυρούν την κατάληψη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον αγώνα των φοιτητών και των φοιτητριών. Μαρτυρούν τα  συνεχή μηνύματα που εξέπεμπε ο ραδιοφωνικός σταθμός και προσδιόριζαν το χώρο και το λόγο λειτουργίας του: «Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων». Μαρτυρούν τα συνθήματα που εκφωνούνταν ενάντια στο δικτατορικό καθεστώς: «Κάτω η χούντα». Μαρτυρούν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, την κατάργηση των ατομικών ελευθεριών, την καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων: «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία». Μαρτυρούν το μέγεθος της κινητοποίησης, το μέγεθος της εξέγερσης, τη συμπαράσταση των πολιτών, το «λαϊκό» κίνημα.  Τέλος, μαρτυρούν τη σιωπή, τη σιωπή που επικράτησε μετά την εισβολή του τανκ στο  χώρο του  Πολυτεχνείου, τη στιγμή που σταμάτησε να ακούγεται ο Εθνικός μας Ύμνος που καταλύθηκε το Πανεπιστημιακό άσυλο και καταστάλθηκε από στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις η εξέγερση  των φοιτητών και των φοιτητριών.

Σήμερα, ας τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τους νέους και τις νέες που απεβίωσαν  στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και ύμνησε ο Γ. Ρίτσος μέσα από τους στίχους του αποκαλώντας τους ως «Ωραία παιδιά, με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες χωρίς στασίδια. Ωραία παιδιά, δικά μας, με τη μεγάλη θλίψη των αντρείων, Αψήφιστοι, όρθιοι στα προπύλαια, στον πέτρινο αέρα….». Σήμερα, ας απονείμουμε  μνεία στους πρωταγωνιστές των γεγονότων που διαδραματίστηκαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ας συλλογιστούμε την αποτύπωση του αγώνα τους στην ιστορία, το κληροδότημά τους στη διασφάλιση των ελευθεριών μας, στη διασφάλιση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας

Αικατερίνη  Καραγιώργου

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,

Ο εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου αποτελεί φόρο τιμής που αποδίδουμε στους ήρωες του Έπους του 1940, σε όλους όσους αγωνίστηκαν και σε όλους όσους θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται την ημέρα της εθνικής επετείου, μας δημιουργούν μια ιερή συγκίνηση και συμβάλλουν στην κατανόηση των ιστορικών γεγονότων της εποποιίας του ’40, στη γνώση του ιστορικού μας παρελθόντος και κατ’ επέκταση στην καλλιέργεια της ιστορικής μας συνείδησης.

Ειδικότερα, ο εορτασμός αφορά στο ιστορικό «ΟΧΙ» που δήλωσε έμπρακτα το ελληνικό έθνος, το μεγαλείο και τη δόξα που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας. Τις νίκες που πέτυχαν οι άγνωστοι στρατιώτες, υπερασπιστές της χώρας μας ενάντια στους εισβολείς, την έμπρακτη συμπαράσταση των γυναικών σε όσους αγωνιζόταν στο πολεμικό μέτωπο και την αντίσταση των συμπατριωτών μας ενάντια στο ναζισμό και στην τριπλή κατοχή.

Την ημέρα αυτή όλοι και όλες ανατρέχουμε σε ιστορικές μνήμες των γεγονότων που διαδραματίστηκαν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και κατανοούμε την ανδρεία, το θάρρος, τον ηρωισμό και την αυταπάρνηση που επέδειξαν οι κατά κοινή παραδοχή αποκαλούμενοι «αθάνατοι» νεκροί. Είναι η ημέρα για την οποία ο Άγγελος Σικελιανός έγραψε: «….Μητέρα-Μέρα, οπού αγκάλιασες κι ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατό τους ηθικόν Ιστορικό Ρυθμό!… Και θε να Σε κρατήσουμε όλοι, στο τεράστιο ύψος που μας φανερώθηκες απ’ τα χαράματα των Εικοσιοχτώ του Οχτώβρη του 1940, κι ως με τη συντέλεια των αιώνων, είτε ζήσουμε, είτε, αύριο που θα φέγγεις πάνω απ’ όλο τον πλανήτη το γιγάντιο φως Σου, θα βρισκόμαστε στα σπλάχνα Σου, ω Μητέρα, αθάνατοι νεκροί!».

Aς σταθούμε με δέος μπροστά στο Ηρώο – Μνημείο της Νίκης.

 

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας

Αικατερίνη  Καραγιώργου

Αγαπητέ συνάδελφε, αγαπητή συναδέλφισσα,

Θα ’θελα να σας πω  -από κοντά- ότι είμαι πολύ περήφανη, καθώς τη σχολική χρονιά που ουσιαστικά σήμερα κλείνει, ήσασταν οι συνεργάτες μου.

Θα ’θελα να σας πω -απέναντί σας- ότι νιώθω ευγνωμοσύνη για το πλούσιο παιδαγωγικό και άρτιο διοικητικό έργο που επιτελέσατε καθ’ όλη  τη διάρκεια του σχολικού  έτους…

Θα ’θελα να σας πω -πλάι σας- ότι νιώθω, επίσης, πολύ ευτυχής που η φετινή χρονιά ολοκληρώνεται ομαλά, μέσα από αγώνες και προσπάθειες για τις πολλές δυσκολίες που κληθήκατε να διαχειριστείτε, αλλά το πράξατε με επιτυχία!

Σας λέγω μόνο, μέσα από την καρδιά μου, προσωπικά αλλά και εκ μέρους της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της εκπαιδευτικής μας κοινότητας αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια!

Αγαπητέ μαθητή και αγαπητή μαθήτρια της Στ΄ τάξης,

Σήμερα είσαι έτοιμος/η να πάρεις το απολυτήριο του Δημοτικού Σχολείου και δεν μπορώ να κρύψω ούτε τις ανησυχίες μου ούτε την περηφάνια και το καμάρι μου για εσάς, καθώς  σιγά – σιγά ξεδιπλώσατε τα φτερά σας και σήμερα τα ανοίγετε για να πετάξετε μακριά από τους εξαίρετους δασκάλους σας.

Μη φοβηθείτε το «νέο». Μη σας καταβάλλει μια πιθανή δυσκολία, ένα λάθος. Μη συμβιβαστείτε με το μέτριο και το «λίγο». Εσείς, οι νέοι και νέες θα αλλάξετε την οπτική των γεγονότων, θα αλλάξετε τη ροή της ιστορίας. Η ζωή δίνει ρόλο σε όλους/όλες! Επιλέξτε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα!!!

Αγαπητέ μαθητή και αγαπητή μαθήτρια,

Μια ολόκληρη χρονιά -ίσως η πιο δύσκολη- έφτασε στο τέλος της. Η πανδημία μας ανάγκασε να στερηθούμε τη φυσική σας παρουσία στην τάξη, να παραλείψουμε δραστηριότητες μαζί σας, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδηλώσεις και κυρίως την ανθρώπινη επαφή… Μας έλειψε το χαμόγελό σας. Οι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν το μέγιστο των προσπαθειών τους να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, στην ψηφιακή εποχή, και το έπραξαν υπεύθυνα και σε απόλυτο βαθμό.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Εκτός από τον σχεδιασμό και τα μέτρα της πολιτείας, εκτός από την επιστημονική υποστήριξη των φορέων υγειονομικού χαρακτήρα και την αρωγή των συνεργαζόμενων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από την καίρια συμβολή του προσωπικού καθαριότητας και λοιπού βοηθητικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες, αποφασιστικό ρόλο για τη λειτουργία τους διαδραμάτισε η ευσυνειδησία και η συνεργασία σας, και ως πολύτιμους συνεργούς, σας ευχαριστώ θερμά.

Σε όλους και όλες,

Ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι και με το καλό να ανταμώσουμε πάλι τον Σεπτέμβρη δυνατοί/ές  για μια νέα σχολική χρονιά πιο ανθρώπινη και χαρούμενη!!!

 Η Δ/ντρια Π.Ε. Λάρισας

Καραγιώργου Αικατερίνη

Αγαπητοί συνάδελφοι – αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,

Η Ανάσταση του Κυρίου μάς διδάσκει ιστορικά και μάς ενισχύει παρακλητικά, υπενθυμίζοντάς μας ότι ζωή εκ τάφου ανέτειλε, ότι χαρά διά του Σταυρού στον κόσμο ήλθε. Η πορεία προς τη Σταύρωση και ο Κύκλος των Παθών του Κυρίου, αναδεικνύουν την αγάπη προς τον πλησίον, την ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη και τη συμφιλίωση, αξίες πανανθρώπινες τις οποίες έχει τόση ανάγκη, η τοπική μας κοινωνία, λόγω του πρόσφατου σεισμικού φαινομένου που έπληξε την περιοχή μας αλλά και ο σύγχρονος κόσμος, ο οποίος ταλανίζεται από τη δοκιμασία της πανδημίας που προέκυψε αίφνης και εξακολουθεί να μαστίζει την υφήλιο. Σε καιρούς και εποχές, που ποικίλα σκοτάδια απειλούν την ύπαρξη, τη σημασία και αξία του φωτός στη ζωή μας, ας λάβουμε όλοι το φως που θα φωτίζει τη ζωή, τη σκέψη και τις πράξεις μας. Το φως, που θα διαλύσει το σκότος της αγνωσίας, των σοφών του κόσμου τούτου, χαρίζοντάς μας την αιωνιότητα της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητέ μαθητή και αγαπητή μαθήτρια,

Είναι η κορυφαία εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία πλουτίζει με φως, ειρήνη, δύναμη, ζωή και ελπίδα την πορεία μας…

«Άκου τα σήμαντρα

των εξοχικών εκκλησιών.

Φτάνουν από πολύ μακριά

από πολύ βαθιά.

Απ’ τα χείλη των παιδιών

απ’ την άγνοια των χελιδονιών

απ’ τις άσπρες αυλές της Κυριακής

απ’ τ’ αγιοκλήματα και τους περιστεριώνες

των ταπεινών σπιτιών.

Άκου τα σήμαντρα

των εαρινών εκκλησιών.

Είναι οι εκκλησίες

που δε γνώρισαν τη σταύρωση

και την ανάσταση.

Γνώρισαν μόνο τις εικόνες

του Δωδεκαετούς

που ‘χε μια μάνα τρυφερή

που τον περίμενε τα βράδια στο κατώφλι

έναν πατέρα ειρηνικό που ευώδιαζε χωράφι

που ‘χε στα μάτια του το μήνυμα

της επερχόμενης Μαγδαληνής.

Χριστέ μου

τι θα ‘τανε η πορεία σου

δίχως τη σμύρνα και το νάρδο

στα σκονισμένα πόδια σου;».

Ρίτσος, Γιάννης (1937-1938), Απόσπασμα από την Ποιητική Συλλογή «Εαρινή Συμφωνία».

Αγαπητοί μου και αγαπητές μου,

Εύχομαι να ζούμε πάντα την πασχάλεια ατμόσφαιρα και εμπειρία, την αιώνια Αγάπη του Αναστάντος Κυρίου…

Θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές για χρόνια ευλογημένα, αναστάσιμα, σωτήρια…

Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας

  Αικατερίνη Καραγιώργου

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητά μου παιδιά,

Η φετινή διττή επέτειος της 25ης Μαρτίου και η συμπλήρωση “200 χρόνων” από την έναρξη της Επανάστασης του Ελληνικού λαού για ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση συμπίπτει με την προσπάθεια αναχαίτισης της πανδημίας και επούλωσης των πληγών που άφησε το χτύπημα του Εγκέλαδου. Καθόλου όμως και σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανές οι δυσμενείς συνθήκες που βιώνει η ελληνική κοινωνία και η τοπική ειδικότερα, να πλήξουν το φως της ελπίδας που αποπέμπει η αυριανή ημέρα.

Ο Ευαγγελισμός της Παναγίας αποτέλεσε στήριγμα και εμψύχωση όλων εκείνων των Ελλήνων και Ελληνίδων που θυσίασαν τη ζωή τους με σθένος και ανιδιοτέλεια για να αναγεννηθεί το Ελληνικό έθνος και να συνεχίσει να μεταλαμπαδεύει τα φώτα του στους λαούς της Οικουμένης.

Ας μιμηθούμε τους άξιους αγωνιστές του 1821 και ας ακολουθήσουμε τα βήματά τους με “αρετήν και τόλμην…” (Κάλβος, 1826), ώστε να εισέλθει η πατρίδα μας σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου τόσο σε οικονομικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο…

Η Δ/ντρια Π.Ε. Λάρισας

Καραγιώργου Αικατερίνη

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Ανάμεσα στους πνευματοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας, τους θεμελιωτές του Χριστιανισμού, τους μαχητές της Ορθοδοξίας, ξεχωρίζουν τρία πρόσωπα, οι Τρεις Ιεράρχες: ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος που φώτισαν όλο τον κόσμο, με την αληθινή γνώση για το Θεό.

Η Εκκλησία κατέταξε τους Τρεις Ιεράρχες, τους χριστιανούς εκείνους που κατείχαν και τη σοφία του κόσμου και τη σοφία του Θεού, ανάμεσα στους μεγάλους Αγίους και τους ονόμασε Οικουμενικούς διδασκάλους, τους οποίους και τιμούμε -από κοινού- σήμερα. Το έργο τους ήταν διττό: πνευματικό και ανθρωπιστικό. Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν οι ενσαρκωτές της Παιδείας, της αληθινής Παιδείας, γιατί μελέτησαν τα σοφά συγγράμματα των αρχαίων, καλλιέργησαν το ρητορικό λόγο και παρέδωσαν συγγράμματα απαράμιλλης αξίας. Υπήρξαν οι εμβριθείς γνώστες των επιστημών της εποχής τους, γιατί σπούδασαν μαζί με τη Θεολογία, στο σύνολό της, την κλασσική ελληνική παιδεία. Έθεσαν, όμως, την κλασσική σοφία στην υπηρεσία της χριστιανικής αλήθειας και της χριστιανικής ηθικής. Ένωσαν τους δυο μεγάλους πρωτοποριακούς κόσμους του «Χριστιανισμού» και του «Ελληνισμού» και εναρμόνισαν τις υψηλές ιδέες τους, σε αμοιβαία σύμπνοια και συνεργασία για το καλό της ανθρωπότητας. Ένωσαν τον πνευματικό κόσμο του κλασσικού ελληνικού πνεύματος με τον πνευματικό κόσμο της «εξ αποκαλύψεως» χριστιανικής αλήθειας.

Απέναντι στον οικουμενικό και συγκρητιστικό αυτό ελληνισμό, τη δυναμική αυτή μορφή ειδωλολατρικού φρονήματος με πληθώρα στοιχείων πλατωνικών, αριστοτελικών, νεοπλατωνικών, στωικών και άλλων, ο Χριστιανισμός στάθηκε κριτικός, επιλεκτικός και πάντα αυστηρός . Οι Καππαδόκες Πατέρες στην αφομοίωση των πολιτιστικών στοιχείων που συντελείται ευθύς εξαρχής, παγιώνουν τη μετάπλαση της φιλοσοφικής γλώσσας και του πολιτιστικού περιεχομένου της περιρρέουσας ατμόσφαιρας, συμβάλλοντας βέβαια στον πλουτισμό της ορθόδοξης πνευματικότητας. Στην αδέλφωση της ελληνικής παιδείας και της χριστιανικής αγάπης και θυσίας έδρασαν καταλυτικά, στο σύνολο, Έλληνες και Λατίνοι εκκλησιαστικοί Πατέρες, αλλά οι Τρεις Ιεράρχες ήταν εκείνοι που μέσα από την προσωπική μακροχρόνια σπουδή της αρχαιότητας προσδιόρισαν τη μείξη της αρχαίας κλασικής φιλολογίας με τη χριστιανική διδασκαλία και κληροδότησαν τη συνέχεια των κλασικών σπουδών χωρίς παύσεις έως σήμερα. Οι Τρεις Πατέρες της Εκκλησίας συνδύασαν αρμονικά την ελληνική σοφία με τη χριστιανική πίστη, τη «θύραθεν» παιδεία με την εκκλησιαστική, γιατί βάφτισαν την εσωτερική τους ύπαρξη στην ελληνική σκέψη και σοφία, γιατί πότισαν τον εσωτερικό κόσμο τους στη χάρη της ευαγγελικής πηγής και κατ’ αυτόν τον τρόπο έθεσαν την ελληνική σοφία στη διακονία του Ευαγγελίου.

Τα φωτισμένα πνεύματά τους είχαν ορθά αντιληφθεί ότι για να αλλάξει η ανθρωπότητα, για να περιμένουν ένα μέλλον καλύτερο, υψηλότερο και ιδανικότερο έπρεπε να στραφούν προς την παιδεία. Στράφηκαν λοιπόν σ’ αυτή, την υποστήριξαν και την υπηρέτησαν με όλη τους τη δύναμη. Για την παιδεία πρέσβευαν ότι δεν αποτελεί απλή μετάδοση γνώσεων αλλά οικείωση της πνευματικής κληρονομιάς, γνώση της αλήθειας. Η μετατροπή της πατροπαράδοτης Παιδείας μας σε «εκπαίδευση», όπου η γνώση λειτουργεί κυρίως ως ξένη εκμάθηση, συγκέντρωση πληροφοριών, στείρα απομνημόνευση, όπου δεν υπάρχει συλλειτουργία στο μυστήριο της γνώσης, αλλά λατρεία της πληροφόρησης οδηγεί μόνο σε γυμναστική της διάνοιας για την αποθήκευση του γνωστικού υλικού. Ο δε άνθρωπος της ελληνικής παιδείας είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, που παίρνει υπεύθυνη θέση στα μεγάλα προβλήματα της ύπαρξης, που θέλει να μεταβάλλει τον κόσμο σε κοινωνία ελευθερίας και δικαιοσύνης, που αντιτίθεται σε κάθε τι που νοθεύει τη ζωή.

Χρόνια πολλά σε όλους και όλες!

Η Δ/ντρια ΠΕ Λάρισας

Καραγιώργου Αικατερίνη

Αγαπητά μου παιδιά, μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,

Aξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μας,

Eξαίρετοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, διοικητικό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό που στελεχώνετε τις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσής μας και τις συνεργαζόμενες δομές της εκπαίδευσης,

Χριστούγεννα!!!  Γιορτής της αγάπης και της ελπίδας.

Το μήνυμα των Χριστουγέννων ευαγγελίζεται την ελπίδα μας…

Ο Θεός «σαρκώνεται…». Ο Θεός γίνεται άνθρωπος και το χαρμόσυνο κοσμικών διαστάσεων γεγονός της Θείας Ενανθρωπήσεώς Του διατρέχει τους αιώνες.

Ο Χριστός «γεννᾶται…». Επισκέπτεται τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο με την πρόσκλησή Του “Δεῦτε καὶ διαλεχθῶμεν”, καταφάσκοντας το γεγονός της ελευθερίας του προσώπου μας.

Ευχές για να δεχθούμε όλοι μας την απροσμέτρητη δυναμική της Αγάπης του Θεού.

Ευχές να γίνουμε αποδέκτες της αυτοπροσφοράς Του.

Ευχές να συνεχίσουμε με ταπείνωση και περισυλλογή τον δρόμο μας, συντονιζόμενοι με την αλήθεια που Εκείνος αποκάλυψε.

Ευχές να μετέχουμε την αρετή της αγάπης, της αλληλεγγύης και της ταπεινότητας, οι οποίες μας ανυψώνουν πνευματικά, που είναι και «ο σκοπός της ζωής».

Οι δύσκολοι καιροί μας το απαιτούν. Ας φανούμε αντάξιοι των απαιτήσεών τους…

Αληθινά, ειρηνικά, ευφρόσυνα και ευλογημένα Χριστούγεννα &

Καλή Χρονιά με Υγεία  και πρόοδο σε όλους και όλες.

Χρόνια Πολλά!

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Καραγιώργου Αικατερίνη

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,

Φέτος, η 14η Σεπτέμβρη 2020, σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Είναι η ημέρα των παιδιών μας καθώς αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στην πορεία κατάκτησης των εκπαιδευτικών στόχων στο νοητικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα, στο πλαίσιο μιας ολιστικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, είναι η πρώτη ημέρα, για να γίνει πράξη η θέση του φιλόσοφου και παιδαγωγού John Dewey ότι: «Η εκπαίδευση δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή, είναι η ίδια η ζωή». Ωστόσο, στις ιδιαίτερες συνθήκες που περιήλθε η παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα από τον ιό SARS CoV-2, πρώτη προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η διασφάλιση ενός σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα τηρούνται τα καθορισμένα -από τους επίσημους φορείς της πολιτείας- μέτρα πρόληψης και προστασίας και δεύτερη η διαμόρφωση ενός θετικού παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο θα προάγει τη δευτερογενή κοινωνικοποίηση των μαθητών-τριών και θα αναδεικνύει τη δημιουργικότητά τους παρά τις αντίξοες υγιειονομικές περιστάσεις.

Είναι η μέρα των γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους στους εκπαιδευτικούς και στο σχολείο, ένα σχολείο ανοιχτό, μαθητοκεντρικό και βιωματικό, όπου μέσω της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης ενισχύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί λειτουργίας του, αμβλύνονται οι εκπαιδευτικές ανισότητες και καταργούνται οι κοινωνικοί αποκλεισμοί, αποδεικνύοντας ότι η Παιδεία συνιστά καθολικό δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό, που παρέχεται σε συνθήκες ασφάλειας για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Είναι η μέρα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν ως κοινότητα μάθησης, στην οποία οι συμμετέχοντες μοιράζονται κοινούς στόχους, δημιουργούν το κατάλληλο συνεργατικό περιβάλλον που ενισχύει το δυναμικό των μελών της και σέβονται τις διαφορετικές οπτικές τους. Ταυτόχρονα, προωθούν ενεργά μαθησιακές ευκαιρίες με ενταξιακό χαρακτήρα για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, υλοποιούν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης αλλά και καινοτόμα, υποστηρίζουν το διάλογο των πολιτισμών, την αμοιβαία κατανόηση και την αποδοχή της ετερότητας, δημιουργούν νέα γνώση.

Εύχομαι, παραφράζοντας τη ρήση του Σωκράτη, το σχολείο να αποτελέσει: «πανηγύρι της ψυχής, γιατί (στην παιδεία) υπάρχουν πολλά θεάματα και ακούσματα της ψυχής».

Καλή σχολική χρονιά με υγεία και ασφάλεια!

Η Δ/ντρια Π.Ε. Λάρισας

Καραγιώργου Αικατερίνη

Χαύδα Αθηνά Γραμματεία Διεύθυνσης 2414409801
Σταθοπούλου Ελένη Γραμματεία Διεύθυνσης 2414409802