Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ- Β΄ φάση προσλήψεων.

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ- Β΄ φάση προσλήψεων.

Η Διεύθυνση Α’/θμιας Εκπ/σης Λάρισας καλεί τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσελήφθησαν στην Β’ φάση προσλήψεων να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες και κατά την προσέλευσή τους στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, για ανάληψη υπηρεσίας, να έχουν μαζί τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε ΕΔΩ τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν στην ΔΠΕ Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες της Διεύθυνσης.

Δείτε ΕΔΩ τα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Δείτε ΕΔΩ το Δελτίο απογραφής (αφορά τους τύπους πρόσληψης ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / στήλη C στο αρχείο προσλήψεων).

Δείτε ΕΔΩ το Δελτίο απογραφής (αφορά τους τύπους πρόσληψης ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ-ΔΥΕΠ-ΤΥ-ΖΕΠ στήλη C στο αρχείο προσλήψεων).

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη.

Δείτε ΕΔΩ την υπεύθυνη δήλωση για αναγνώριση  προϋπηρεσίας.

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δείτε ΕΔΩ την υπεύθυνη δήλωση πρόσληψης.

Στα πεδία της ημερομηνίας όλων των εντύπων θα συμπληρώσετε την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.