Ενημέρωση για αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μελιβοίας την Πέμπτη 13/1/2022 και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ενημέρωση για αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μελιβοίας την Πέμπτη 13/1/2022 και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μελιβοίας την Πέμπτη 13/1/2022 και εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

ΔΠΕ Λάρισας.