Επαναπροσδιορισμός Λειτουργικών Κενών κλάδου ΠΕ60 για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Λ.Υ. Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 – Πρόσκληση υποβολής Δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60.

Επαναπροσδιορισμός Λειτουργικών Κενών κλάδου ΠΕ60 για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Λ.Υ. Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60 – Πρόσκληση υποβολής Δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ την Ανακοίνωση – Πρόσκληση.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα ονομαστικού χαρακτηρισμού ΛΥ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις λειτουργικές υπεραριθμίες & τα λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση επικαιροποίησης ομάδων σχολείων Π.Ε. Λάρισας.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες ηλεκτρονικής καταχώρισης Αίτησης-Δήλωσης τοποθέτησης Λ.Υ. ΠΕ60.